การอยู่ไฟ สำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตร

     การดูแลหลังคลอดนั้นเป็นการกระทำต่อร่างกายของหญิงหลังคลอด ซึ่งอยู่ในข่ายของการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและมีสิทธิภาพ ทั้งทางด้านความรู้ด้านสมุนไพรและข้อห้ามข้อควรระวังในขั้นตอนต่างๆตลอดทั้งผู้ใช้บริการคุณแม่หลังคลอดควรจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นผู้เปิดให้บริการ หรือ (Delivery) ควรจะเป็นผู้ที่มีประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม หรือ การผดุงครรภ์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส่วนการดูแลกันเองในครอบครัวได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว

การอยู่ไฟมี 2 แบบคือ  การอยู่ไฟแบบใช้กองไฟ และ การอยู่ไฟชุด (ชุดอยู่ไฟด้วยตัวเอง)

แบบที่ 1 การอยู่ไฟแบบใช้กองไฟ
เมื่อในอดีตสภาพแวดล้อม สภาพเศษฐกิจและสังคมไม่เหมือนเช่นปัจจุบัน ยังคงใช้ฟืนใช้ถ่านในการหุงต้ม และเตาฟืนเตาไฟนั้นก็มีกันทุกครัวเรือนอยู่แล้วจึงเป็นการสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของปัจจุบัน คือ บริการอยู่ไฟ Delivery หรือบางที่จะมีสถานที่สำหรับอยู่ไฟไว้โดยเฉพาะ

แบบที่2 การอยู่ไฟด้วยตนเอง
การอยู่ไฟด้วยตนเองนั้น อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นกล่องอลูมิเนียม 3-4 กล่อง นำผ้ามาห่อและพันรอบเอว การใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ก็มีข้อเสียอยู่ คือ ความร้อนทะลุไหม้ผิวหนังได้ง่าย และเวลาใช้จะได้กลิ่นควัน เหม็น ไหม้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง

     จากประสบการณ์การสอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยและประสบการณ์การทำงาน ด้านการอยู่ไฟมานาน อ.อารียา ได้คิดค้น ชุดอยู่ไฟด้วยตนเอง ชุดนึ่งท้อง สมุนไพรที่ใช่ง่ายสะดวก สามารถใส่ไว้ใต้สเตย์รัดหน้าท้อง และใส่ทำงาน ใส่ออกไปทำธุระได้สบายและปลอดภัย ในชุดประกอบด้วย
(continue reading…)