การอยู่ไฟ สำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตร

     การดูแลหลังคลอดนั้นเป็นการกระทำต่อร่างกายของหญิงหลังคลอด ซึ่งอยู่ในข่ายของการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและมีสิทธิภาพ ทั้งทางด้านความรู้ด้านสมุนไพรและข้อห้ามข้อควรระวังในขั้นตอนต่างๆตลอดทั้งผู้ใช้บริการคุณแม่หลังคลอดควรจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นผู้เปิดให้บริการ หรือ (Delivery) ควรจะเป็นผู้ที่มีประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรม หรือ การผดุงครรภ์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส่วนการดูแลกันเองในครอบครัวได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว

การอยู่ไฟมี 2 แบบคือ  การอยู่ไฟแบบใช้กองไฟ และ การอยู่ไฟชุด (ชุดอยู่ไฟด้วยตัวเอง)

แบบที่ 1 การอยู่ไฟแบบใช้กองไฟ
เมื่อในอดีตสภาพแวดล้อม สภาพเศษฐกิจและสังคมไม่เหมือนเช่นปัจจุบัน ยังคงใช้ฟืนใช้ถ่านในการหุงต้ม และเตาฟืนเตาไฟนั้นก็มีกันทุกครัวเรือนอยู่แล้วจึงเป็นการสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของปัจจุบัน คือ บริการอยู่ไฟ Delivery หรือบางที่จะมีสถานที่สำหรับอยู่ไฟไว้โดยเฉพาะ

แบบที่2 การอยู่ไฟด้วยตนเอง
การอยู่ไฟด้วยตนเองนั้น อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นกล่องอลูมิเนียม 3-4 กล่อง นำผ้ามาห่อและพันรอบเอว การใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ก็มีข้อเสียอยู่ คือ ความร้อนทะลุไหม้ผิวหนังได้ง่าย และเวลาใช้จะได้กลิ่นควัน เหม็น ไหม้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง

     จากประสบการณ์การสอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยและประสบการณ์การทำงาน ด้านการอยู่ไฟมานาน อ.อารียา ได้คิดค้น ชุดอยู่ไฟด้วยตนเอง ชุดนึ่งท้อง สมุนไพรที่ใช่ง่ายสะดวก สามารถใส่ไว้ใต้สเตย์รัดหน้าท้อง และใส่ทำงาน ใส่ออกไปทำธุระได้สบายและปลอดภัย ในชุดประกอบด้วย

1. แผ่นรีฟิวส์นึ่งทอง แพ็ค 6 ชิ้น
2. แผ่นนึ่งท้องไฟฟ้าเรียนร้อยแล้ว
3.สเตย์รัดหน้าท้อง

วิธีใช้
1.นำแผ่นนึ่งท้องชุบน้ำจนอิ่มน้ำหยดน้ำส้มสายชูหรือเหล้าขาวประมาณ 1-2 ช้อนลงแผ่นสมุนไพร

2.สอดไว้ใต้แผ่นนึ่งท้องไฟด้านที่มีปุ่มแม่เหล็ก

3.เสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จนแผ่นนึ่งท้องร้อนไฟสีแดงที่แผ่นก็จะดับอัตโนมัติ

4.นำผ้ารอง 1 ชิ้น บริเวณท้อง แล้วนำแผ่นนึ่งท้องไฟฟ้าที่ถอนปลั๊กออกมาวางทับบนผ้าย้ายตำแหน่งไป-มาได้ตามสบาย

ความร้อนของแผ่นนึ่งท้องจะยังคงร้อนไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง  มีตัวยารสร้อน กว่า 10 ชนิด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ หน้าท้องยุบและช่วยขับน้ำคาวปลา )